Beviljade bidrag

Beviljad bidrag våren 2023

Ölandsfonden

Beviljade projekt våren 2023

 

Sökande

 

Beviljat kr

Bondedagboken från Mysinge Lennart Nilsson 10000
Den levande Stagnelius Anders Marell 20000
”Boken om Stora Frö”. Conny Leijon 20000
Sandviken – Om skutor och sjöfolk, Sandviks hamn, Öland Per Thege 20000
Jubileumsskrift Ölands hembygsförbund Julius Winberg Sääf 25000
Skönlitterär skildring av yngre järnålder och borgarna på Öland Ola Klippvik 10000
Ge ut en bok med ägonamn från socknarna Sandby och Gårdby Kent Johansson 8000
Åkerby hylta – folk och liv i Mittlandets utmarker Ulf Lindström 5000
De drogo till Öland Monika Löfvin Rosén 10000
En by uppstår Anders Alberius 10000
Inspelning av Anna Rydstedts dikter,  tonsatta av Jazzakademi Södra Öland dikter Viktoria Bengtsdotter Katz 15000
Årstiderna på det Öländska Alvaret Lisa Lundqvist/Jazzakademi Södra Öland 15000
Renovering av runsten Olle Staf 5000
Kulturpasset 2023 Anders Arvefalk 5800
FOSSIL – En ljudande installation av öländsk kalksten på Himmelsberga Alexandra Nilsson 10000
Bacteria Anne Hamrin Simonsson 5000
Next Bus Home , Album 4 inspelat och skrivet i Räpplinge, Öland Ida Adée Olsson 8000
Djurgården – Den kungliga jaktparken. Ett drömspel om makt, vanmakt och självbestämmande på Öland. Hans Gurstad-Nilsson 20000
Konst och poesibok Bodil Magnusson 8000
Badort Hanna Folkesson, Tove Folkesson 10000
Stugbyn. ett sommarparadis på Öland Rolf Danielsson 10000

Falks fond

Beviljade projekt våren 2023

 

Sökande

 

Beviljat kr

Karums väderkvarn Andreas Berninger 12000
Renovering av väderkvarn – Klockmakarkvarnen Kristina Johansson o Hans Westerlund 5000
Ebbelundakvarnen, Stenåsa Hbf Gunilla Karlsson 8000
Byte av jordträn på kvarnen på Sjöbacken i Mörbylånga Elisabet Engqvist 5000
Fullfölja renovering av kvarn vid korsning väg 136 och Loftavägen Björn Johansson och Ann Margret Johansson 10000
Byte av jordträ på kvarn Vickleby Hbf/Kristina Hjorter Jönsson 5000
Sandviks kvarn. Byggnadsminne Åke Nilsson 18000
Reparation Honungstorpskvarnen Jens Larsson 5000
Lofta kvarn (stenfot) för renovering av tak Gun Frank 15000
Reparation väderkvarnar bl a Störlinge Gärdslösa Hbf Bengt-Olof Bengtsson 8000
Reparation av vingar på kvarn i Strandtorps hage Bertil Ahlcrona 5000