Bli medlem i Ölandsklubben!

Välkommen!

Vi ser fram emot att hälsa fler nya medlemmar välkomna till vår förening!
Här nedan hittar du en blankett för att ansöka om medlemskap
i Ölandsklubben i Stockholm.

Fyll i blanketten på dator eller för hand (+ fota/scanna handskriften)!
Pdf-format: Medlemskap-formulär
Word-format: Medlemskap-formulär

Bifoga sedan den ifyllda blanketten och mejla den till medlemsansvarig
Martin Fogelberg pem.fogelberg@gmail.com.

Publicerat i Aktuellt, Medlemsskap | Lämna en kommentar

Ny ansökningsperiod

Ansök om bidrag senast den 15 februari 

Ölandsklubben förvaltar två olika fonder. Den ena är Ölandsfonden som har till ändamål att främja Ölands utveckling särskilt vad gäller verksamheter inom konst, kultur och naturskydd. Övriga relevanta projekt kan också få bidrag. Den andra fonden, Falks fond, är avsedd att ge medel till bevarande av kvarnar.

Läs stadgarna för Ölandsfonden och Falks Fond här!

Ansökan görs digitalt via länkar till två webbformulär, se nedan:

Ansökan till Falks Fond
Ansökan till Ölandsfonden

Sista dagen för ansökan är den 15 februari. Annons om ansökan till fonderna publiceras i Ölandsbladet på lördagar under ansökningsperioden.

Har du frågor om fonderna och om ansökan kan du kontakta Anders Rane på ranepost@gmail.com

Anders Rane, ansvarig för Ölandsklubbens fondansökningar.

 

Publicerat i Aktuellt, Sök bidrag | Lämna en kommentar

Tisdagsklubben blir Tisdagsträffen

Tisdagsklubben  har bytt namn till Tisdagsträffen och har haft ett möte under hösten.

Tisdagsträff den 13 februari
Vårens första träff äger rum den 13 februari på restaurang Haga Deli i Vasastan och talare är Emma Rydnér som håller ett intressant föredrag om ämnet Världsarv på Öland och i världen. Inbjudan skickas ut på mail så se till att meddela om du har bytt mailadress!
Datum för nästa träff i vår kommer att meddelas senare!

Den 31 oktober 2023 hölls höstens tisdagsträff
Talare då var författaren Johan Theorin. Han kåserade över sin senaste bok Ristmärken, och om händelserna på ön krigssommaren 1940 som var inspiration till boken.

TT inbjudan till 13 febr 24 utskick 15 jan-24

 

Publicerat i Aktuellt | Lämna en kommentar

Sommarmötet 2023


Tid: Lördagen den 5 augusti
OBS! Mötet startar redan klockan 10.00.

Plats: Himmelsberga hembygdsmuseum
Samling på gården framför Kaffestugan om vädret tillåter, annars på anvisad plats inomhus. Ingång genom första porten till vänster på bygatan.

Program

10.00 – 10.45  mottagaren av 2022 års Stora pris, Leo Eriksson,
kåserar över arkitektur och byggnadsvård i den öländska miljön
Pristagaren är  är fd stadsarkitekt i Borgholm samt slottsfogde på Solliden och
kåserar gör han från Himmelsbergas nya scen som han har ritat  och som invigdes
så sent som i påskas. Det är en scen där bland annat återvunnet skiftesverk har använts.

11.00 
–  12.00 Fika eller lunch i Kaffestugan
Förhoppningsvis i trädgården om vädret tillåter, annars inomhus.

OBS! I föranmälan till mötet ska ni ha angett vad ni vill beställa från Kaffestugans
sommarmeny, och styrelsen har sedan vidarebefordrat era önskemål så att
serveringen ska gå så smidigt som möjligt. Se den inbjudan från styrelsen som skickades ut via mejl den 11 juli!

Efter lunch och fika:  Se mer av vad Himmelsberga har att bjuda på!
Som medlemmar i Ölandsklubben kommer ni att få entrébiljetter till museet så att                ni sedan kan ta del av vad Himmelsberga har att erbjuda i övrigt. Se till exempel
den nyöppnade utställningen ”Loranga! Loranga! – en utställning om Barbro
Lindgren universum”,  sommarutställningen med konst och kulturhistoria  och
vernissagen i Lilla hallen. Sist men inte minst, missa inte musiken och dansen som
riksspelman Lars Svensson och med flera bjuder på under denna ”folkmusikdag”
på Himmelsberga.

Publicerat i Aktuellt | Lämna en kommentar

Festligt firande av Ölandsklubben 100 år

Hundraårsjubiléet

Ölandsklubben i Stockholm, grundades 1921

Hundraåringarna blir fler och fler. Alla får de ett gratulationsbrev av Kungen. På samma sätt fick den hundraåriga Ölandsklubben i Stockholm gratulationer från Kungen i hans egenskap av dess Höge beskyddare. Det skedde i samband med den stora jubileumsfesten som nyligen ägde rum i Läkarförbundets festvåning i Stockholm.

Ölandsklubben i Stockholm var till en början en illuster herrklubb – i den tidens bemärkelse. Det kungliga beskyddarskapet har gått i arv från Gustav V, till Gustav VI Adolf och nu till vår nuvarande kung. Dessförinnan hade drottning Viktoria tackat nej till det uppdraget, man får förmoda för att det var en herrklubb. Det var först på 1940- talet som kvinnor bjöds in att vara medlemmar.

Den oinitierade kan tro att herrklubben ägnade sig åt fester och skålande, men det är helt fel. Det främsta syftet var att hålla kontakten med andra ölänningar i förskingringen, framför allt med dem som flyttat till Stockholm. Det låg i tiden att bilda gillen och klubbar som ett sätt att bevara banden till hemorten. Idag har detta inte samma betydelse på grund av kommunikationerna.

Klubben har nu en betydligt bredare rekryteringsbas och är öppen för alla med någon form av anknytning till Öland. Det viktiga kittet är det gemensamma intresset för natur, kultur och konst som på något sätt är kopplade till Öland. Som ett uttryck för detta ordnas sammankomster ett par gånger per år med intressanta föredrag, ofta av någon som vunnit Ölandsklubbens stora pris. På sommaren gör klubben en utflykt till intressanta öländska naturmiljöer och kulturplatser.

Alltsedan början av 1940-talet förvaltar klubben två fonder vars avkastning används för att främja Ölands utveckling, särskilt vad gäller konstnärliga och kulturella intressen samt naturskydd. Det började med ett insamlat startkapital på blygsamma 1500 kronor. Den grundplåten har nu genom ett väl förvaltat aktiekapital vuxit mångtusenfaldigt med åren.

Så var dags, ett år försenat, att manifestera födelsedagen med ett hundraårsjubiléum! Det skedde nyligen med en stor jubileumsmiddag med tal, musik och framträdanden i ett underhållande divertissemang. Ordförande Ann-Mari Thorsén hälsade alla välkomna med en intressant historiebeskrivning om klubbens mångåriga verksamhet och gärning. Hon läste också upp gratulationsbrevet från Kungen. Gästerna började därefter begå den utsökta trerättersmiddagen, allt väl komponerat av krögaren Mats Åkerhielm.

Inflikat mellan rätterna fick gästerna en mycket uppskattad och stämningshöjande underhållning av skådespelarna Johanna Rane, Henrik Bergström och Joel Berg. Det bjöds på humoristiska sketcher, sånger och recitationer som alla alluderade på Öland, Stagnelius, kungaparet, fågelskådning à la Povel Ramel, ”Öppna landskap” mm.

Kvällen avslutades med ett kåseri av festens gästtalare, journalisten Ulf Wickbom. Han gav på ett poetiskt sätt en beskrivning av hans egna upplevelser av ”sin” ö, framför allt de nordligaste fem fattigaste socknarna. Han ställde dem i kontrast till den bördiga Mörbylångabygden och det eviga stora allvaret. Tänk så stora variationer i detta Sveriges minsta landskap! De rika historiska skatterna och öns tidvis våldsamma historia fördjupar och förtätar upplevelsen av ön.

När middagen och underhållningen var slut sjöngs traditionsenligt Ölandssången, denna gång tonsäkert efter försång och ackompanjemang av skådespelartrion.

Hurra för hundraåringen!
Anders Rane och Ann-Mari Thorsén

Publicerat i Aktuellt | Lämna en kommentar

Ölandsklubbens 100-års firande

Ölandsklubben har fyllt 100 år
Som vi meddelat tidigare vill vi fira detta tillsammans med en festkväll och du är hjärtligt välkommen!

Jubileumsfest torsdagen den 20 oktober med start kl. 18.00

Efter en fördrink med mingel serveras en festmåltid. Under middagen bjuds vi på en jubiléumsföreläsning av journalisten Ulf Wickbom och ett musikaliskt divertissemang med skådespelarna Johanna Rane och Henrik Bergström.

Lokal
Läkarförbundets festvåning Villagatan 5 i Stockholm.
Nära till T bana Tekniska högskolan, samt busshållplatser för buss 1, 67, 4, 6, 72 samt 75.Hiss från gatan upp till festvåningen finns.

 OSA
Anmälan görs senast den 30/9 genom att betala 475 kr (subventionerat pris)
på plusgiro 1234-4 c/o Ken Larsson. Ange namn samt önskemål om specialkost.

Inbjudan går endast ut till registrerade medlemmar. Tyvärr finns det förmodligen inte plats för medföljande utan medlemskap.

Varmt välkommen!
Styrelsen för Ölandsklubben

För eventuella frågor vänd er till
Ann-Mari Thorsén , 070-316 67 63 annmari.thorsen@gmail.com
Anders Rane, 070-825 75 70 ranepost@gmail.com

Publicerat i Aktuellt | Lämna en kommentar

Frågor om Ölandsfonden och Falks fond

Inför förslaget om att ombilda Ölandsfonden och Falks fond till en egen juridisk person i form av en stiftelse så finns det ett antal frågor att belysa. Några av dessa frågor besvaras i denna sammanställning.

Varför ändra på detta?

Med nuvarande ordning med att det är Ölandsklubben som förvaltar fonderna är det relativt lätt att med en ändring av stadgarna i klubben kunna betala ut hela det samlade kapitalet och därmed upphör fonderna att finnas i praktiken.

Med formen av en stiftelse så kan ett antal av paragraferna i stadgarna inte ändras, detta är en bättre garanti för att det samlade kapitalet inte delas ut utan i stället växer och kan fortsätta lämna bidrag till fler projekt på Öland.

Förlorar inte klubben sitt inflytande över vilka projekt som får bidrag?

Så länge som klubben finns kvar så har klubben direkt inflytande över dels vilka som väljs till styrelsen för Stiftelsen och vilka projekt som får bidrag. Styrelse utses av Ölandsklubben på höstmötet och stiftelsens styrelse lämnar förslag till vår- och/eller höstmötet på vilka projekt som skall få bidrag för mötets godkännande.

Stiftelsen skall kunna fortsätta med sitt arbete även efter ett eventuellt upplösande av klubben, genom att Ölands kvarnförening och Ölands hembygdsförbund utser styrelse.

Bryter detta inte mot stadgarna för klubben?

Som en konsekvens av bildande av en stiftelse behöver klubbens stadgar revideras genom att § 2 (som anger att Ölandsklubben förvaltar fonderna) revideras. Ett förslag till nya stadgar kommer att läggas fram till det möte som beslutar om ett eventuellt bildandet av en stiftelse.

Enligt nuvarande stadgar skall medlen tillfalla Ölands hembygdsförbund om klubben upplöses, hur blir det nu?

Det stadgas i klubbens stadgar § 11 att ”Skulle klubben upplösas, ska dess kontanta medel och övriga tillgångar tillfalla Ölands Hembygdsförbund och förvaltas i enlighet med av Ölandsklubben lämnade föreskrifter.”. Detta förändras inte vid bildandet av en stiftelse, klubbens medel skall fortfarande tillfalla Ölands hembygdsförbund.

När det gäller fondernas medel så står det i klubbens stadgar § 2 ” Klubben förvaltar en fond, Ölandsfonden, för att främja Ölands utveckling särskilt vad angår konstnärliga, kulturella och naturskyddsintressen eller därmed jämförbara.”. Detta innebär att dessa medel inte är klubbens egna medel att förfoga över på annat sätt än vad som anges i § 2 och i stadgarna för Ölandsfonden. Båda dessa kan ändras genom beslut på två möten vilket gör att fondernas medel kan delas ut i dess helhet till i stort sett vilket ändamål som helst.

I nuvarande stadgar för fonderna står det i § 8 ” Skulle klubben upplösas skall dess kontanta medel och övriga tillgångar tillfalla Ölands Hembygdsförbund att av förbundet förvaltas i enlighet med §2 i Ölandsklubbens stadgar.”. Detta förändra inte med en stiftelse på annat sätt än att även Ölands kvarnförening har inflytande över tillsättande av en styrelse och vilka projekt som kan få medel. Att kvarnföreningen bör få detta inflytande förklaras att även Falks fond har haft en stark värdetillväxt och numera utgör ca 35 % av fondernas samlade marknadsvärde.

Vad händer med Stora priset?

Så länge som Ölandsklubben bedriver verksamhet så är enda ändringen att medlen kommer från Stiftelsens avkastning, prisets jury utses av Ölandsklubbens vårmöte. Och förslag på mottagare godkänns på klubbens höstmöte, enda skillnaden är att förslaget formellt lämnas av Stiftelsens styrelse.

Om Ölandsklubben upphör med sin verksamhet upphör även utdelningen av stora priset, eftersom ingen jury kan utses och mottagare kan inte godkännas.

Publicerat i Fonder & Stora Priset | Kommentarer inaktiverade för Frågor om Ölandsfonden och Falks fond

Inbjudan till Sommarmöte

Hittar ni här

Publicerat i Sommarmöten | Lämna en kommentar

TISDAGSKLUBBEN FÖR ÖLANDSVÄNNER – 17 mars Inställt

Meddelande från Ölandsklubben i Stockholm

Tisdag 17 mars 2020 – INSTÄLLT

TISDAGSKLUBBEN FÖR STOCKHOLMSVÄNNER

Start 18.00 Nalen Restaurang, Regeringsgatan 74

Publicerat i Tisdagsträffar | Lämna en kommentar

TISDAGSKLUBBEN FÖR ÖLANDSVÄNNER

Meddelande från Ölandsklubben i Stockholm

God fortsättning på det nya året!! 

Tisdag 21 januari 2020

TISDAGSKLUBBEN FÖR STOCKHOLMSVÄNNER

Start 18.00 Nalen Restaurang, Regeringsgatan 74

Tisdagen 21 januari inleder vi våren med besök av Tore Johnsson, vice ordförande i Sveriges Fiskares producentorganisation. Tore är alltjämt aktiv fiskare samt hamnkapten i Böda hamn och kommer att delge oss sina reflektioner kring fisket i Östersjön och vad regelverk och beslut innebär för näringens framtid.

Nalen Restaurang har under sommaren 2019 renoverat köket och baren och i vårt förfinande koncept erbjuds valfri 3-rätters från menyn för 450 SEK. Självfallet går det utmärkt att bara ta en eller två rätter om man så önskar. Kackelbryggeriets ÖPA finns självfallet till försäljning liksom Wannborgas viner och destillat och kanske kommer ytterligare någon produkt med Öländskt tema att dyka upp under våren ….

Ni anmäler som alltid er närvaro på föreläsningen genom att boka era bord själva genom någon av våra bokningskanaler enligt, ange ÖLANDSKLUBBEN när ni bokar, så vet vi att ni ska sitta i samma del av restaurangen.

Bokning sker via: www.nalen.com/restaurang

Tel: 08-505 292 01

www.restaurang@nalen.com

Tisdagsklubbens följande träffar under våren på Nalen är:

Tisdag 18 februari kommer Lennart Bohlin, projektledare för hamnutbyggnaden i Byxelkrok och mångårig kommunveteran i Borgholm. Lennarts engagemang för orten och ön saknar motstycke och här har ni chansen att höra honom berätta om nutiden och framtiden för gästhamnen i Byxelkrok.

Tisdag 17 mars gästas vi av Camilla Skogsberg & Jan-Erik Suominen från Wannborga Bränneri och vingård. Paret lämnade larmet i Stockholm och blev vinbönder på Öland 2016. Idag producerar de såväl vin som grappa, vodka, gin och andra ädla destillat. Flertalet av produkterna finns i sortiment på Nalen.

Tisdag 21 april avslutar vi våren med besök av Lars Wellin, världsarvets starke man och Ölands delegat i DUNC, ett samarbete mellan Världsarvet runt Östersjön. Tidigare chef för Skäftekärrs järnåldersby och projektledare för Kalmar län i ”leader”.

Väl mött kära Ölandsvänner!!

/ Jens Pörkenäs & Tom Anderzén

Adress: Nalen Restaurang, ingång hörnet Regeringsgatan/David Bagares gata

Publicerat i Tisdagsträffar | Lämna en kommentar

TISDAGKLUBBEN FÖR ÖLANDSVÄNNER

Meddelande från Ölandsklubben i Stockholm 

Tisdag 10 december 2019 

TISDAGKLUBBEN FÖR ÖLANDSVÄNNER

Start 18.00 Nalen Restaurang, Regeringsgatan 74

Höstens succéer med Sven-Göthe Lidheim och Dagge Zetterholm följs nu upp med en säsongsavslutning tisdagen den 10 december där Ölandsklubbens eldsjälar Ken och Martin berättar om föreningens arbete med förvaltning och framtid i fokus. Det blir en mysig avslutning på året med hemlagad genuin Öländsk Lufsa på menyn (och den sedvanliga á la carten förstås).

Nalen Restaurang har under sommaren 2019 renoverat köket och baren och i vårt förfinande koncept erbjuds valfri 3-rätters från menyn för 450 SEK. Självfallet går det utmärkt att bara ta en eller två rätter om man så önskar. Kackelbryggeriets ÖPA finns självfallet till försäljning och kanske kommer ytterligare någon produkt med Öländskt tema dyka upp under hösten…

Passa även på att planera in för följande tisdagskvällar under våren då Ölandsklubbens tisdagsträffar på Nalen fortsätter:
21 januari
18 februari
17 mars
21 april

Ni anmäler som alltid er närvaro på föreläsningen genom att boka era bord själva genom någon av våra bokningskanaler, ange ÖLANDSKLUBBEN när ni bokar, så vet vi att ni ska sitta i samma del av restaurangen.

Nalen.com/restaurang
08-505 292 01
restaurang@nalen.com

Väl mött kära Ölandsvänner…

/Jens Pörkenäs & Rolf Attoff

Nalen Restaurang, ingång hörnet Regeringsgatan / David Bagares gata

Nalen.com / 08-505 292 01 / restaurang@nalen.com

Publicerat i Tisdagsträffar | Lämna en kommentar

Kallelse Höstmöte 17 november 2019

Tid:               Söndagen den 17 november 2019, kl 17.00
Plats:            Gustav Vasa församlingshus, Västmannagatan 63, vid Gustav Vasa kyrka, Odenplan, Tunnelbana till Odenplan eller lämplig buss

PS Du har väl inte glömt att betala Din medlemsavgift för 2019 på 150 kronor (plusgiro 1234-4. Om du betalar för flera, ange namnen på samtliga).

Föredragningslista Höstmötet

 1. Mötet öppnas
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av justeringsperson
 4. Val av styrelse för 2020
 5. Val av revisorer för 2020
 6. Val av valberedning
 7. Årsavgift 2020
 8. Inval av nya medlemmar
 9. Ölandsklubbens Stora pris
 10. Bidrag ur Ölandsfonden och Falks fond
 11. Rapport om tisdagsklubben (före detta måndagsklubben)
 12. Vårmötet
 13. Övriga frågor
 14. Mötet avslutas

Mötet inleds som vanligt med förhandlingar, varefter kroppkakor från Öland serveras.

Mötets föreläsare är professor emer. Henning Rodhe, professor i kemisk meteorologi. Han var nära kollega till framlidne professor Bert Bolin som var en av grundarna av FN:s klimatpanel, Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) som numera har en stor betydelse inom den globala politiken. För detta erhöll IPCC tillsammans med Al Gore Nobels fredspris 2007. Bert Bolin var sommarölänning och till hans minne har man skapat en vandringsled tvärs över ön från Kesnäs udde till Ålkistan vid raukarna på västkusten. Henning ska berätta dels om klimatets utveckling dels om IPCC och Bert Bolins insatser.

Anmälan sker genom insättning av225 kr/person på Ölandsklubbens plusgiro 1234-4. Inbetalningen ska vara klubben tillhanda senast 10 nov. Vid betalning, ange namn (om du anmäler flera ange namn på samtliga) och ”Höstmöte”.

Om du önskar vegetariska kroppkakor, anmäl detta till klubbmästaren Ingrid Bergquist tel 073-707 21 58.

Frågor besvaras av Ann-Mari Thorsén tel. 070-3166763 e-post: annmari.thorsen@gmail.com eller Anders Rane tel.  070-8257570 e-post: ranepost@gmail.com

Under kvällen kommer Catharina Lindencronas verk över klubbens 90-åriga historia finnas till försäljning till ett pris av 275 kronor.

Klubben erbjuder också ett specialpris för en medlem/familj. Genom att sätta in 500 kronor på Ölandsklubbens plusgiro 1234-4 får du boken, medlemsavgift samt kostnaden för ett Vår-, Sommar- eller Höstmöte. Ange ”Bokpaket” och vilket möte ni anmäler er till på inbetalningen. Om du redan betalat årsavgiften 150 kronor, ange datum för när årsavgiften betalades och betala 350 kronor för bokpaktet. Boken levereras då vid det möte ni anmält att ni kommer att närvara vid.

Publicerat i Höstmöten | Lämna en kommentar

Ölandsklubbens tisdagsträffar hösten 2019

Start 18.00 Nalen Restaurang, Regeringsgatan 74

Tisdag 15 oktober kommer en riktig veteran i Ölandskretsar och orerar för er. Sven-Göthe Lidheim – Årets Ölänning 1998. Ordförande i Sällskapet Ölänningar, berättar om sällskapet samt arbetet kring genomförandet av Årets Ölandsby 2019.

Tisdag 29 oktober kliver tusenkonstnären Dag Zetterholm in genom dörrarna till Nalen Restaurang och underhåller er med ett kåseri på temat: ”Humor och hälsa i ord och ton”.

Tisdag 10 december Ölandsklubbens eldsjälar Ken och Martin berättar om föreningens arbete med förvaltning och framtid i fokus. Som seden bjuder med säsongsavslutning ställer vi en riktig klassiker på menyn och serverar genuin Öländsk Lufsa. Denna kväll vill ni inte missa.

Nalen Restaurang har under sommaren 2019 renoverat köket och baren och i vårt förfinande koncept erbjuds valfri 3-rätters från menyn för 450 SEK. Självfallet går det utmärkt att bara ta en eller två rätter om man så önskar. Kackelbryggeriets ÖPA finns självfallet till försäljning och kanske kommer ytterligare någon produkt med Öländskt tema dyka upp under hösten…

Ni anmäler som alltid er närvaro på föreläsningen genom att boka era bord själva genom någon av våra bokningskanaler, ange ÖLANDSKLUBBEN när ni bokar, så vet vi att ni ska sitta i samma del av restaurangen.

Nalen.com/restaurang
08-505 292 01
restaurang@nalen.com

Väl mött kära Ölandsvänner…

/Jens Pörkenäs & Rolf Attoff

Nalen Restaurang, ingång hörnet Regeringsgatan / David Bagares gata
Nalen.com / 08-505 292 01 / restaurang@nalen.com

Publicerat i Tisdagsträffar | Lämna en kommentar

Ölandsklubben – Förr en typisk herrklubb, idag en klubb i tiden

Förr en typisk herrklubb Idag en klubb i tiden

Nu finns boken om de första 90 åren med Ölandsklubben att beställa här i webbutiken. Författad av Catharina Lindencrona, en av klubbens tidigare ordförande.

 

Publicerat i Om Ölandsklubben | Lämna en kommentar

Måndagsklubben för Ölandsvänner

SÄSONGSAVSLUTNING

Start 18.00 Nalen Restaurang, Regeringsgatan 74

Måndag 15 april.

Sommaren närmar sig med stormsteg och våren har redan anlänt med varma (nåja) vindar. Säsongens sista måndagsklubb på Nalen blir en riktig höjdare då Johan Göransson berättar om sin nya roll som turistchef för Öland, vilka utmaningar vi står inför och framtidsplanerna…

Vi erbjuder precis som senast alla varmrätter för 195 SEK/stycket och är det säsongsavslutning så är det och därmed finns det självfallet Kroppkakor på menyn.

Ni anmäler som alltid er närvaro på föreläsningen genom att boka bord via våra bokningskanaler.

Ni bokar era bord själva genom någon av våra bokningskanaler, ange ÖLANDSKLUBBEN när ni bokar, så vet vi att ni ska sitta i samma del av restaurangen.

Nalen.com/restaurang  08 505 292 01  restaurang@nalen.com

Väl mött kära Ölandsvänner…

/Jens Pörkenäs & Robert Runnemark

Nalen Restaurang, ingång hörnet Regeringsgatan/David Bagares gata

Nalen.com |08- 505 292 01 | restaurang@nalen.com

 

Publicerat i Tisdagsträffar | Lämna en kommentar

Kallelse till Vårmöte

Tid: Torsdagen den 11 april 2019, kl 18.00
Plats: Gustaf Vasa församlingshus, Västmannagatan 63, vid  Gustaf Vasa kyrka, Odenplan Tunnelbana till Odenplan eller lämplig buss

Föredragningslista Vårmötet

1  Mötet öppnas
2  Val av ordförande och sekreterare för mötet
3  Val av justeringsmän
4  Års- och förvaltningsberättelse för 2018
5  Revisionsberättelse
6  Frågan om ansvarsfrihet
7 Val av förslagskommitté för Ölandsklubbens Stora Pris
8  Inval av nya medlemmar
9  Förslag till val av hedersledamöter
10 Sommarträffen
11 Presentation av Förr en typisk herrklubb Idag en klubb i tiden
12 Bidrag ur Ölandsfonden och Falks fond
13 Övriga frågor
14 Mötet avslutas

Mötet inleds som vanligt med förhandlingar, varefter kroppkakor från Öland serveras. Därpå vidtar utdelning av Ölandsklubbens Stora Pris 2018 till årets pristagare Pav Johnsson. Pav Johnsson kommer att visa bilder från, och berätta om en kommande bok om Ölands unika natur. I boken presenteras både välkända och för de flesta obekanta djur, svampar och växter som gör den öländska naturen speciell.

Anmälan sker genom insättning av 225 kr/person på Ölandsklubbens plusgiro 1234-4. Inbetalningen ska vara klubben tillhanda senast 1 april. Vid betalning, ange namn och ”Vårmöte”.

Om du önskar vegetariska kroppkakor, anmäl detta till klubbmästaren Ingrid Bergquist tel 073-707 21 58.

Under kvällen kommer Catharina Lindencronas verk över klubbens 90-åriga historia finnas till försäljning till ett pris av 275 kronor.

Klubben erbjuder också ett specialpris för en medlem/familj. Genom att sätta in 500 kronor på Ölandsklubbens plusgiro 1234-4 får du boken, medlemsavgift samt kostnaden för ett Vår-, Sommar- eller Höstmöte. Ange ”Bokpaket” och vilket möte ni anmäler er till på inbetalningen. Om du redan betalat årsavgiften 150 kronor, ange datum för när årsavgiften betalades och betala 350 kronor för bokpaketet. Boken levereras då vid det möte ni anmält att ni kommer att närvara vid.

Förr en typisk herrklubb Idag en klubb i tiden

V.g. betala årsavgiften 150 kronor för 2019 senast 20 mars på plusgiro 1234-4. Om du betalar för flera, ange namnen på samtliga.

Publicerat i Vårmöten | Lämna en kommentar

Måndagsklubben för Ölandsvänner

Start 18.00 Nalen Restaurang, Regeringsgatan 74 

Måndag 25 februari kommer författaren Jacob Westerlund, fotografen Jon Flobrant och designern Fredrik Löfgren och gästar Ölandsklubben. Denna trio ligger bakom succéer som ”Projekt 0485” och coffee table-boken ”Ölänningar”. Vi får höra om projektet, boken och om framtidsplanerna. Det kommer finnas möjlighet att införskaffa ett signerat exemplar av boken för förträffliga 399kr. Upplägget är att ni bokar plats genom att boka bord och det finns ungefär 35 platser totalt. Således är bordsbokningen bindande och obligatorisk för att närvara på föreläsningen. Som vanligt finner ni vår meny på hemsidan och självfallet kommer Kackelbryggeriets ÖPA finnas till försäljning. 

Som en liten teaser kan vi också ge er vårens resterande upplägg: 

Måndag 18 mars ”Öland – En kommun?” Stefan Carlsson, projektledare för arbetet med en eventuell kommunsammanslagning gästar oss och kåserar om vad utredningen visat och delar sina tankar lagom till folkomröstningen… 

Måndag 15 april ”Turismen på Öland” Johan Göransson berättar om sin nya roll som turistchef för Öland, vilka utmaningar vi står inför och framtidsplanerna… 

Samtliga dessa tre tillfällen är bokningsbara via våra bokningskanaler 

Ni bokar era bord själva genom någon av våra bokningskanaler, ange ÖLANDSKLUBBEN när ni bokar, så vet vi att ni ska sitta i samma del av restaurangen. 

Nalen.com/restaurang  08 505 292 01  restaurang@nalen.com 

Väl mött kära Ölandsvänner… 

/Jens Pörkenäs & Robert Runnemark  

Nalen Restaurang, ingång hörnet Regeringsgatan/David Bagares gata Nalen.com |
08- 505 292 01 | restaurang@nalen.com 

Publicerat i Tisdagsträffar | Lämna en kommentar

”UR SUND, UR HAV” MÅNDAGSKLUBBEN FÖR ÖLANDSVÄNNER

Start 18.00 Nalen Restaurang, Regeringsgatan 74

På måndag 21 januari inleder vi 2019 med årets första Måndagsklubb i Ölandsklubbens regi. Och en riktig höjdare blir det… Vi bjuder in till filmvisning igen med Sven Ekberg och Johan Theorin. Deras senaste film ”Ur sund, ur hav” visas klockan 18.00 och tar ca 90 minuter, därefter sätter vi oss till bords och avnjuter middag som vanligt. Just denna måndag har vi ett specialerbjudande med 6 olika husmanskosträtter för 175 kr. Upplägget är att ni bokar plats på filmvisningen genom att boka bord och det finns ungefär 35 platser totalt. Således är bordsbokningen bindande och obligatorisk för att kunna se filmen.

Begränsat antal platser, Först till kvarn…

Ni bokar era bord själva genom någon av våra bokningskanaler, ange ÖLANDSKLUBBEN när ni bokar, så vet vi att ni ska sitta i samma del av restaurangen.

Nalen.com/restaurang

08 505 292 01

Restaurang@nalen.com

/Jens Pörkenäs & Robert Runnemark

Nalen Restaurang, ingång hörnet Regeringsgatan/David Bagares gata

Nalen.com | 08-505 292 01 | restaurang@nalen.com

Publicerat i Aktuellt, Tisdagsträffar | Lämna en kommentar

Årsredovisning 2017

ÅRSREDOVISNING 2017

Styrelsen för Ölandsklubben i Stockholm får härmed lämna följande redovisning över verksamhetsåret 2017.

Förvaltningsberättelse

År 2017 var Ölandsklubbens 96:e verksamhetsår. Vid årets utgång hade klubben 135 (141) betalande medlemmar, en (3) ständig medlem och åtta (8) hedersledamöter. 18 (34) nya medlemmar hade valts in i klubben.

Som traditionen bjuder har klubben haft två sammankomster i Stockholm under året, Vårmötet den 23 mars och Höstmötet den 12 november. Såväl Vårmötet som Höstmötet hölls i Gustav Vasa församlingshus, Västmannagatan 63 i Stockholm med ca 60 besökande på såväl Vårmötet som på Höstmötet. Efter sedvanliga förhandlingar har middag serverats med kroppkakor direkt hämtade från Öland.

Som avslutning på Vårmötet tog pristagaren av Stora Priset 2016 Björn Lüning oss med på en kulturhistorisk odyssé innehållande tillbakablickar på ett långt aktivt liv. Allt från Odenplans hästar på 20-talet till den öländska naturen med gården Sjöstorp i centrum och inte minst hans engagemang för Böda Skogsjärnväg. Att Björn Lüning är docent i organisk kemi framskymtade med all tydlighet när han talade om hur han under sina otaliga resor dissekerat växter, framförallt orkidéer, och således njutit av växternas inre likaväl som av deras sköna yttre. Viljan att dela med sig av sina kunskaper med en sällsynt berättarglädje gick inte att ta fel på. Vi är tacksamma att Björn Lüning lät oss ta del av alla sina mångskiftande upplevelser.

Som talare på Höstmötet hade kommunstyrelsens ordförande i Kalmar Johan Persson inbjudits. Inledningsvis konstaterade han att han var född i Köpingsvik och därmed tvättäkta ölänning. Därefter gav han en bild av Kalmars väg från KRIS-kommun till en kommun med blomstrande framtidsutsikter. Framförallt lyfte han fram följande punkter:

 • Ordning och reda i ekonomin
 • Bredd på företagandet – aldrig bara satsa inom ett område
 • Förstora arbetsmarknadsregionen
 • Ökade möjligheter till kompetenshöjning inom regionen
 • Stärka och förbättra kvaliteten inom den kommunala verksamheten
 • God samverkan mellan kommun och näringsliv
 • Rekrytera medarbetare som är ”smartare än man själv”

Som avslutning gav han dessa ord på vägen:

Luta dig aldrig tillbaka och var nöjd – gasa istället!

Vid båda mötena sjöngs unisont Ölandssången innan man skildes åt för kvällen.

Klubbens Sommarmöte den 6 augusti ägde rum i Skäftekärrs fornby och arboretum som är ett stort och välbevarat komplex av husgrunder, hägnader och gravar från den äldre järnålderns bondesamhälle samt rekonstruktioner av hus och landskap. Dessutom finns här en Jägmästarbostad från 1860-talet med en park innehållande Ölands enda arboretum med drygt 140 olika träd och buskar. Björn Lüning var ciceron i parken och under vandringen bland fornlämningarna guidade oss den oerhört kunnige arkeologen Jan-Henrik Fallgren. Han berättade om utgrävningarna där och vad som hände på platsen vars lämningar stammar från perioden 200-700 e Kr. Jan-Henrik Falkgren drog bl.a. jämförelser med England och menar att de öländska gårdarna väl kan hävda sig i storlek jämfört med de anglo-saxiska.

Torsdagsklubben, som startade i november 2015, hade regelbundna torsdagsträffar även under våren 2017. Robert Runnemark hade då börjat axla ansvaret för klubben. Under hösten 2017 låg klubben tyvärr i träda eftersom Öländskans Spis på Söder hade lagt ner sin verksamhet. MEN den 18 december återuppstod klubben och har nu blivit Ölandsklubbens måndagsklubb. Jens Pörkenäs, krögare på Nalen tillika sann ölandsvän, hade med glädje antagit erbjudandet att låta klubben ha sina träffar på Nalen. Verksamheten drivs således vidare på måndagar och på anrika Nalen.

Styrelsens sammansättning

Rolf Attoff, ordinarie ledamot, ordförande

Henrietta Göbel, ordinarie ledamot, sekreterare

Ken Larsson ordinarie ledamot, skattmästare

Martin Fogelberg, bidragsansvarig

Solveig Trägårdh, ordinarie ledamot 

Karin Anderzén, suppleant, klubbmästare

Lena Holmgren, suppleant, bitr klubbmästare

Rolf Häggström, suppleant (del av året)

Revisorer                                                                   Valberedning

Hans Ahlin                                                           Ann-Mari Thorsén

Håkan Ihrén                                                          Tom Anderzén

Åke Pettersson (suppleant)                                   Anne Vilund

På Höstmötet omvaldes för verksamhetsåret 2018 följande i den nuvarande styrelsen, Rolf Attoff till Ölandsklubbens ordförande, Henrietta Göbel till Sekreterare, Ken Larsson till Skattmästare, Martin Fogelberg med ansvar för klubbens fondansökningar och Solveig Trägårdh till ordinarie ledamöter. Till Suppleanter nyvaldes Robert Runnemark och Christina Andersson. Samtliga valdes på ett år.

Håkan Ihrén och Hans Ahlin omvaldes som revisorer, Åke Petterson omvaldes som revisorssuppleant.

Till valberedning omvaldes Ann-Mari Thorsén, Tom Anderzén och Anne Wilund.

Kommittén för Ölandsklubbens Stora Pris har utgjorts av Rolf Attoff, Catharina Lindencrona och Rolf Nilsson samt Martin Fogelberg, adjungerad.

Bidrag ur Ölandsfonden och Falks fond

Under året inkom 52 ansökningar om bidrag ur Ölandsfonden samt 16 ur Falks fond. Sammanlagt 34 ansökningar beviljades bidrag om sammanlagt 277 800 kr (f.å. 284 000 kr) varav Ölandsfonden 188 800 kr, Falks fond 69 000 kr och det Stora Priset 25 000 kr;

ur Ölandsfonden till:

 1. Gillberga Natur-o Kulturbrott Geopark Öland                       10 000 kronor
 2. PO Rylander Kulturprog                                                           5 000 kronor
 3. Sandby-Gårdby hbf Luftvärmepump                                        5 000 kronor
 4. Ölands Fotoklubb                                                                    10 000 kronor
 5. Ölands Hbförbund Himmelsberga                                           10 000 kronor
 6. Bläsinge Festival                                                                     10 000 kronor
 7. Galleri Malou Sixten Carlsson                                                  5 000 kronor
 8. Smedby hbf                                                                              5 000 kronor
 9. Kastlösa hbf                                                                               6 800 kronor
 10. Teater Proximus                                                                      10 000 kronor
 11. Anne Hamrin LIV no 8                                                             5 000 kronor
 12. Åkerbo Hembygdskrets                                                           10 000 kronor
 13. Ölands Kulturminnesförening                                                  5 000 kronor
 14. Åkerbokonstnärerna                                                                10 000 kronor
 15. Ölands Motorklubb                                                                   8 000 kronor
 16. Per Vikstrand Öländska ortnamn                                              8 000 kronor
 17. Ölands museum Himmelsberga                                               10 000 kronor
 18. Sandby-Gårdby hbf                                                                   3 000 kronor
 19. Norra Möckleby hbf                                                                  8 000 kronor
 20. Margareta Lilja Svensson                                                        10 000 kronor
 21. Stiftelsen J.A.G. museum                                                          5 000 kronor
 22. Sunny/Funny Laurentius Pettersson                                        10 000 kronor
 23. Station Linné                                                                             8 000 kronor
 24. Persnäs hbf                                                                                5 000 kronor
 25. David Idemark Vasstak                                                             5 000 kronor

för kvarnrestaureringar (ur Falks Fond):

 1. Bredsättra Hembygdsförening                                                5 000 kronor
 2. Tryggestad Byalag                                                                  10 000 kronor
 3. Leo Erikson Svarteberga                                                         10 000 kronor
 4. Borgehage Byalag                                                                     5 000 kronor
 5. Mikael Andersson                                                                     5 000 kronor
 6. Mona Nilsson                                                                            10 000 kronor
 7. Niclas Brynielsson                                                                     9 000 kronor
 8. Anders Johansson                                                                      5 000 kronor
 9. Åkerbo Hembygdskrets                                                           10 000 kronor

Ölandsklubbens Stora Pris 2017 har tilldelats Rolf Nilsson med följande motivering:

Rolf Nilsson tilldelas Stora Priset 2017 för sina betydelsefulla kulturhistoriska insatser under Borgholms jubileumsår 2016. Han levandegjorde då stadens 200-åriga historia på ett mycket kunnigt, inspirerande och tillgängligt sätt i samband med sina många föredrag, en rad stadsvandringar, kåserier med bildvisningar ur Nilsson-Foto arkivet samt ett flertal artiklar i Ölandsbladet. Under jubileumsåret publicerades också hans bok ”Borgholm 200 år” vilken nyligen trycktes i en andra upplaga.

Även långt dessförinnan har Rolf i olika sammanhang varit engagerad för Borgholm. Under ett par decennier har skolklasser i samband med återträffar samt många turister, hotell- och konferensgäster fått lyssna till Borgholmsskrönor och andra historier från Öland. 1995 utkom Rolfs bok ”Badortstidens Borgholm” som sålts i 3500 exemplar. 1997 väckte han idén om en bussförbindelse mellan Öland och Stockholm. Den kom också att realiseras i form av Silverlinjen, vilken nu utvecklats från 1700 årliga resenärer till dagens ca. 60000. Rolf är också en av krafterna i Borgholms Nya Planteringskommitté som har till uppgift att försköna staden genom planteringar av olika slag. Tidigare ordförandeskap i Borgholms Stadsmuseum är ett annat engagemang.

Ekonomi

Klubbens ekonomiska förvaltning har under året omfattat dels den löpande förvaltningen av klubbens medel och dels förvaltning av Ölandsfonden inkl. Knut och Hilma Falks fond. Förvaltningsstrategin under året har varit avvaktande. Värdepappersinnehavet finns förvarat i depå vid Handelsbanken, Stockholm och förvaltas utifrån en av klubben antagen skriftlig investeringspolicy.

Resultat och ställning för Ölandsklubben och fonderna framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar.

Till förfogande för utdelning ur fonderna under 2018 står:

Ölandsfonden resultat 2017 kr:                   224 752:60 (föregående år 215 082:00)

Ölandsfonden balanserat resultat kr:               1 377:16

Ölandsfonden totalt kr:                               226 129:76

Falks fond resultat 2017 kr:                       78 848:29   (föregående år 73 156:04)

Falks fond balanserat resultat kr:                     865:44  

Falks fond totalt kr:                                     79 713:73

Styrelsen föreslår att ca 300 000 kr avsätts till bidrag, inklusive det stora priset.

Ölandsklubbens resultat för år 2017 uppgår till kr 13 377:37 (föregående år kr 10 044:89). Styrelsen föreslår att årets resultat förs till det balanserade resultatet som då kommer att uppgå till totalt kr 102 446:34.

Stockholm 2018-02-28

Rolf Attoff                                               Henrietta Göbel

Ordförande                                              Sekreterare

Ken Larsson                                              Martin Fogelberg

Skattmästare                                             Ledamot

Solveig Trägårdh                                     

Ledamot                                                  

Ölandsklubben

Resultaträkning

                                                                                                                    2017                                                 2016

Räntor och avkastning                                                                         1 118:80                                        2 507:09

Mottagna bidrag                                                                                       – 50:00                                        – 100:00

Avgifter för resor o evenemang                                                          8 925:00                                        7 750:00

Medlemsavgifter                                                                                 20 350:00                                      14 100:00

Mötesavgifter                                                                                       23 910:00                                     29 660:00

Summa intäkter                                                      54 253:80                          53 917:09

Möteskostnader                                                                                 – 20 890:00                                   – 23 668:80

Kostnader för resor o evenemang                                                    – 9 540:00                                     – 7 500:00

Övriga omkostnader                                                                           – 8 435:43                                   – 11 122:00

Kostnader för webb                                                                            – 1 252:00                                        – 978:40

Lämnade bidrag, uppvaktning o likn                                                         0:00                                                0:00

Räntor och andra finansiella kostnader                                           – 759:00                                       – 603:00

Summa kostnader                                                   40 876:43                          43 872:20

Årets resultat                                                           13 377:37                          10 044:89

Balansräkning

                                                                                                            2017-12-31                                   2016-12-31

Kassa                                                                                                       2 050:00                                        2 050:00

Plusgiro                                                                                                31 423:64                                      20 290:07

Bank                                                                                                         1 231:70                                        1 231:70

Fondkonto                                                                                            67 741:00                                     66 622:20

Summa tillgångar                                                 102 446:34                          90 193:97

Interimsposter                                                                                        6 200:00                                        7 325:00

Balanserat resultat                                                                             82 868:97                                      72 824:08

Årets resultat                                                                                       13 377:37                                     10 044:89

Summa skulder och eget kapital                         102 446:34                          90 193:97

 

Ölandsfonden

Resultaträkning

                                                                                                                    2017                                                 2016

Ränta och utdelning                                                                         240 883:60                                    229 887:00

Omkostnader                                                                                     – 16 131:00                                  – 14 805:00

Årets resultat (not 1)                                            224 752:60                        215 082:00

Balansräkning

                                                                                                            2017-12-31                                   2016-12-31

Bank                                                                                                    293 140:20                                    274 888:34

Värdepapper (not 2)                                                                     3 679 827:64                                3 667 775:06

Fondkonto                                                                                            28 809:00                                     27 596:97

Summa tillgångar                                              4 001 776:84                     3 970 233:37

Avräkning Falks fond                                                                           5 666:90                                    – 4 181:70

Ackumulerad värdestegring (ej utdelningsbart) (not 1)         3 769 980:18                                3 761 237:60

Balanserat resultat (efter utdelade bidrag)                                      1 377:16                                    – 1 904:84

Årets resultat                                                                                    224 752:60                                   215 082:00

Summa skulder och eget kapital                      4 001 776:84                     3 970 233:37

Falks fond

Resultaträkning

                                                                                                                    2017                                                 2016

Ränta och utdelning                                                                           78 848:29                                     73 156:04

Årets resultat (not 1)                                              78 848:29                          73 156:04

Balansräkning

                                                                                                            2017-12-31                                   2016-12-31

Avräkning Ölandsfonden                                                                     5 666:90                                     – 4 181:39

Värdepapper (not 2)                                                                     1 099 857:50                                1 099 857:50

Summa tillgångar                                              1 105 524:40                     1 095 676:11

Ackumulerad värdestegring (ej utdelningsbart) (not 1)         1 025 810:67                                1 025 810:67

Balanserat resultat (efter utdelade bidrag)                                         865:44                                     – 3 290:60

Årets resultat                                                                                       78 848:29                                     61 609:44

Summa skulder och eget kapital                      1 105 524:40                     1 095 676:11

 

Ölandsfonden – värdepapper

                                            Bokfört anskvärde              Marknadsvärde 17-12-30   Utdelning

Aktier

700 AstraZeneca                                           258 537:00                                       397 950:00                16 799:00

3 400 Atlas Copco                                         100 353:00                                       157 300:00                   3 400:00

200 Autoliv                                                       88 923:00                                        209 400:00                   3 442:00

1 200 Beijer Alma                                         198 101:00                                       314 400:00                11 400:00

3 800 Bilia A                                                  179 921:00                                       304 000:00                15 200:00

1 000 Boliden                                                 144 469:00                                       280 600:00                   5 250:00

5 100 Castellum                                             417 788:00                                       705 840:00                25 500:00

300 Corem Property Group Pref                 45 376:00                                          45 600:00                   3 000:00

1 260 Diös                                                        60 801:00                                          70 245:00                   2 520:00

5 430 Handelsbanken A                               251 285:00                                       609 246:00                27 150:00

1 400 H&M B                                                156 763:00                                       237 020:00                13 650:00

2 500 HiQ                                                         68 953:00                                        155 625:00                           0:00

1 400 Industrivärlden                                   179 170:00                                       283 500:00                   7 350:00

1 400 Kinnevik B                                             84 603:00                                        388 220:00                11 200:00

5 000 Klövern B                                              45 225:00                                          53 600:00                   1 000:00

200 Loomis                                                         7 512:00                                         68 920:00                   1 600:00

200 Millicom Int Cellular                            101 304:00                                       110 800:00                   4 663:00

435 MTG B                                                       80 050:00                                        149 988:00                   5 220:00

1 650 Novo nordisk                                       156 922:00                                       725 725:00                11 720:00

1 000 Sandvik                                                  94 722:00                                        143 700:00                   2 750:00

450 Seadrill                                                      99 753:00                                               918:00                           0:00

4 300 SEB A                                                   206 784:00                                       414 080:00                23 650:00

1 400 Sectra B                                                 55 381:00                                        240 800:00                           0:00

1 000 Securitas                                                67 612:00                                        143 200:00                   3 750:00

1 912 Tele2 B                                                 192 777:00                                       192 730:00                10 000:00

4 800 Trelleborg B                                        200 406:00                                       912 000:00                20 400:00

3 000 Volvo B                                                230 145:00                                       453 100:00                   9 750:00

Tot aktier & aktierelaterade papper      3 773 636:00                                    7 773 517:00              240 364:00

                                                                                                                         ( f.å 7 070 475:00)    (f.å. 237 617:00)

fördelning avkastning ca 56%, riskspridning ca 34% och värdestegring ca 10% av marknadsvärde

Publicerat i Aktuellt, Om Ölandsklubben | Lämna en kommentar

SÄSONGSAVSLUTNING MÅNDAGSKLUBBEN FÖR ÖLANDSVÄNNER

Start 18.00 Nalen Restaurang, Regeringsgatan 74
 
På måndag 10 december är det dags för Måndagsklubben på Nalen i Ölandsklubbens regi. Vi avslutar höstsäsongen meden riktig guldklimp när Reidar Wahlström kommer hit och berättar om sitt bokprojekt med boken om Sjöstugan i Byxelkrok och Mats Bengtssons 25 år som Källarmästare och restaurang ägare där… .
 
Reidar håller låda från18.00 och det utlovas sköna skrönor och eventuellt någon liten sanning därtill… Några i boken omnämda figurer kommer också närvara och boken kommer självfallet finnas till försäljning.Därefter går vi till bords för sedvanligt måndagsmiddag och kvällen till ära kommer det finns uppstekta kroppkakor med lingon,smör och grädde för
175kr.
Begränsat antal platser, Först till kvarn…


Ni bokar era bord själva genom någon av våra bokningskanaler,ange ÖLANDSKLUBBEN när ni bokar, så vet vi att ni ska sitta i samma del av restaurangen.
08 505 29201
Restaurang@nalen.com
 
/Jens Pörkenäs & Robert Runnemark
 
 
Nalen Restaurang, ingång hörnet Regeringsgatan/David Bagares gata
Nalen.com | 08-505 292 01 | restaurang@nalen.com

Publicerat i Aktuellt, Tisdagsträffar | Lämna en kommentar